Slik gjør du

Du kan søke om nytt førerkort fire uker etter at du har registrert tap av førerkort på vegvesen.no/dinside

Du får da en duplikat av ditt gamle førerkort, med samme bilde og signatur.

Når nytt førerkort er bestilt, sendes ett midlertidig førerbevis til deg digitalt.

Du kan bruke det midlertidige førerbeviset ved kjøring i Norge sammen med godkjent legitimasjon.

Midlertidig førerbevis er gyldig i en måned.

Statens vegvesen eller politiet kan inndra førerkortet ditt. Du kan be om å få nytt førerkort når inndragelsestiden er over:

  • Har du blitt fratatt førerkortet ved dom i retten, eller ved forelegg (bot), ta kontakt med Statens vegvesen
  • Har du mottatt vedtak fra politiet om inndragelse av førerkortet, ta kontakt med politiet. Inndragelse av førerkort kan skje om du ikke fyller kravet til helse, kjøreferdighet, vandel eller misbruker rusmidler.

Hvis førerkortet er inndratt av politiet fordi du ikke oppfyller helsekravet, kan du fylle ut helseattest og levere denne til politiet når fastlegen din vurderer at helsekravet er oppfylt igjen.

Helseattesten må være utfylt på blankett for helseattest for førerkort med eventuelle vedlegg. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Politiet kan vedta å tilbakelevere førerkortet dersom helsekravet er oppfylt.

Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet eller Statens vegvesen.

Finn nærmeste politi

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.