Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Nei, alle møter er avlyst. Ta kontakt med forliksrådet på telefon hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om når du skal møte opp.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Nei, namsmannen gjennomfører ikke uteoppdrag nå. Ta kontakt med namsmannen hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om saken din.

Namsmannen sikrer krav når det er et tvangsgrunnlag. Det vil si at de du skylder penger har bedt namsmannen om hjelp til å kreve pengene. Det er lurt å forsøke å løse det før en sak havner hos namsmannen. Det er viktig at du tar kontakt med den du skylder penger. Forklar situasjonen og prøv å komme frem til en avtale om nedbetaling.

Andre tips det kan være lurt å sjekke ut

  • Ta kontakt med banken din for å se på mulighet for avdragsfrihet på boliglån
  • Ta kontakt med inkassobyrået hvis saken din har havnet til inkasso. På nettsidene til inkassobyrået finner du kontaktinformasjon.
  • Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe slik at den enkelte selv blir i stand til å styre økonomien.
  • Hvis du har du langvarige økonomiske utfordringer, kan du kanskje søke om gjeldsordning. Mer informasjon om gjeldsordning.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

  • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
  • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi namsmannen beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Uenig i kravet

Hvis du er uenig i noe som gjelder kravet, for eksempel grunnlaget eller størrelsen på beløpet, kan du si i fra til namsmannen. Du kan gi beskjed på e-post, i brev eller ved å ringe namsmannen.

Dersom grunnlaget for saken er en skriftlig melding, for eksempel en faktura, kan innvendingene dine føre til at saken blir sendt videre til forliksrådet.

Dersom kravet allerede har vært behandlet rettslig, er det begrenset hvilke innvendinger som kan vurderes. Det er fordi de i de fleste tilfeller kunne og burde vært gitt under den rettslige behandlingen.

Gjelder innvendingene noe som har skjedd etter rettslig behandling, kan de bli vurdert.

Klage

Når utleggsforretningen er avsluttet, kan du klage på alle sidene av namsmannens avgjørelse. Du kan også klage på saksbehandlingen.

Følgende klagefrister gjelder:

  • Er det tatt utleggspant i eiendelene dine? Du kan klage på valg av utleggsgjenstand innen en måned etter at du ble informert om at det ble tatt utleggspant. Klager du på noe annet enn valg av utleggsgjenstand, kan du klage fram til motparten krever at eiendelen din skal tvangsselges.
  • Er det trukket i inntekten din? Da kan du klage så lenge trekkperioden ikke er gått ut.
  • Endte saken din med "intet til utlegg"? Da kan muligheten din til å klage være liten. Du må klage innen en måned etter at du ble informert om avgjørelsen i saken.

Slik sender du en klage

Klager som sendes til namsmannen må ha original signatur. Det betyr at du må sende klagen din i posten eller levere den på namsmannskontoret. Du kan ikke sende den på e-post. Klager uten signatur vil ikke bli behandlet, og vil heller ikke avbryte klagefristen. Du kan bruke dette klageskjemaet (PDF) .

Klager rettet mot namsmannen blir behandlet i tingretten. Klagen skal likevel alltid sendes til namsmannen først. Namsmannen vurderer om avgjørelsen skal endres. Hvis den ikke blir endret, blir klagen sendt videre til tingretten, hvis du har bedt om det.  Blir klagen behandlet i tingretten, må du betale et rettsgebyr.

Har du betalt kravet?

Hvis du har betalt kravet, har kreditoren plikt til skriftlig å slette kravet. Det vil si at kreditoren må kontakte virksomhetene der utleggspantet er registrert. Det kan for eksempel være Statens kartverk eller Løsøreregisteret. Kreditoren må gi beskjed om at virksomhetene skal slette utleggspantet.

Hvis det er tatt pant i kontoen din, må kreditoren gi beskjed til banken om at pantet skal slettes. Eventuelt må kreditoren gi deg en skriftlig erklæring som du kan vise fram til banken. Er det ingen andre pant i kontoen, vil pengene som ble sperret da bli disponible for deg igjen.

Hvis kreditoren ikke sletter kravet eller gi beskjed til banken, sender du en begjæring til namsmannen om at utlegget skal bli opphevet. I begjæringen må du dokumentere at du har betalt kravet, eller at det er falt bort.