Skal du besøke Norge og være her i inntil 90 dager? Da må du søke om besøksvisum (Schengenvisum). Du søker om visum på udi.no.

Dersom du ønsker å forlenge besøksvisumet, finner du hvordan du gjør det nederst på siden. Besøksvisumet gir deg ikke rett til å jobbe i Norge.

Slik får du garanti for visumbesøk

Søk om å forlenge besøksvisumet

Hvis det skjer noe spesielt som gjør at du må være i Norge eller Schengen lenger enn den perioden besøksvisumet gjelder for, kan du søke om å forlenge visumet.

Til deg med besøksvisum (Schengenvisum)

Du kan reise fritt rundt i Schengen-landene så lenge Schengen-visumet er
gyldig. Du må søke om nytt visum hvis du forlater Schengen og ikke har visum for flere innreiser. Du søker på UDIs sider .