Distrikt Videresendt til UDI innen
Agder politidistrikt 5 måneder
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 1 uke
Nordland politidistrikt 2 til 4 måneder
Oslo politidistrikt -
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 uke
Troms politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt 1 til 2 måneder
Vest politidistrikt 1 måned
Øst politidistrikt -