Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid for timeavtale
Agder politidistrikt 5 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 3 uker
Innlandet politidistrikt 4 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker
Nordland politidistrikt 14 til 60 dager
Oslo politidistrikt 37 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 1 til 3 måneder
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 7 til 13 dager
Sør-Øst politidistrikt 1 måned
Troms politidistrikt 3 til 8 uker 
Trøndelag politidistrikt 5 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 5 uker
Vest politidistrikt 6 til 12 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 dager
Øst politidistrikt 3 til 9 uker