Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid for timeavtale
Agder politidistrikt 6 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 4 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 2 måneder
Nordland politidistrikt 4 til 30 dager
Oslo politidistrikt 16 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 27 dager
Sør-Vest politidistrikt 6 til 7 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 til 4 måneder
Troms politidistrikt 4 til 13 uker 
Trøndelag politidistrikt 8 til 9 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 uker
Vest politidistrikt 3 til 12 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 8 dager
Øst politidistrikt 8 uker