Passkontoret tar bildet til passet.

Noen personer må ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under tre år og sterkt funksjonshemmede personer.

Passkontorene forsøker å ta bilde av barn under 3 år. Hvis de klarer det, vil ikke bildet dere har med bli brukt. Hvis de ikke klarer å ta bilde av barnet, og dere ikke har med passfoto, må dere bestille ny time.

Passbildet bør tas hos fotograf. Dere kan også ta det i fotoautomat. Hvis dere tar bilde i fotoautomat: Sørg for at bildet fyller kvalitetskravene for passbilder. (209 kB) Personen må være lett å kjenne igjen på bildet.

Husk at:

 • formatet for passfoto er 45 x 35 mm
 • du må levere fotoet på papir, ikke elektronisk
 • fotoet kan være i svart-hvitt eller i farger
 • fotoet skal ikke være eldre enn seks måneder
 • foto av barn under 3 år bør være tatt så kort tid som mulig før du søker om pass
 • fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene)
 • fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, uten skygge bak
 • begge øynene og ørene skal være helt synlige
 • ansiktet skal dekke 70–80 prosent av bildeflaten
 • du ikke kan bruke hodeplagg på passbilder (for eksempel skyggeluer, luer, hatter og skjerf)
 • ansiktsuttrykket skal være nøytralt, og munnen skal være lukket
 • du ikke kan ha på deg briller når bildet blir tatt

Unntak:

 • Bruker du hodeplagg av religiøse årsaker? Eller på grunn av sykdom eller andre spesielle grunner? Da kan du bruke hodeplagget på bildet. Men det må være sannsynlig at du vil bruke lignende hodeplagg i senere kontroller.
 • Hodeplagget må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være helt synlige.
 • Du kan bruke små hårbånd eller hårspenner. Men de må ikke dekke deler av ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet.

Passet er bare gyldig så lenge vi kan kjenne deg igjen på bildet. Passet må også være uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år er gyldig i en kortere tid:
  • 0–5 år: Passet er gyldig i to år.
  • 5–10 år: Passet er gyldig i tre år.
  • 10–16 år: Passet er gyldig i fem år.

Se UDs reiseinformasjon. Der finner du hvor lenge passet er gyldig i det landet du skal reise til. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

De som er over ti år, skal skrive under i passet sitt. Er det passet til et barn under ti år eller andre som ikke kan skrive navnet sitt? Da står det «Not able to sign» (Kan ikke skrive under) der underskriften vanligvis står.

 • Du må skrive under med eget navn slik det står i folkeregisteret.
 • Du kan bruke forkortelser når du skriver under, hvis du pleier å gjøre det. Men det er ikke lov bare å skrive initialene dine, altså første bokstav i fornavn og etternavn.
 • Du må skrive under med latinske bokstaver. Det er ikke lov å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

I passet står det hvor du er født, og hvilket land du er født i.

Opplysningene i passet skal stemme med opplysningene i folkeregisteret. Står ikke fødestedet ditt i folkeregisteret? Da skal fødelandet stå både under fødested og fødeland i passet.

Det er viktig for politiet at de er sikre på hvem du er. Det gamle passet ditt er som regel god nok legitimasjon. Ta alltid med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Er det mer enn 3 måneder siden det gamle passet gikk ut på dato, eller du skal ha pass for første gang? Ta også med:

 • gyldig norsk førerkort  utstedt etter 1. januar 199, digitalt førerkort er ikke gyldig som legitimasjon, eller bankkort med bilde

Søker du om pass til et barn? Da må du ha foreldreansvar for barnet. Du må kunne dokumentere hvem du er.

Mangler du gyldig legitimasjon? Da kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass. Denne personen må skriftlig kunne bekrefte hvem du er. Dette er ikke nok i seg selv. Men vi kan vurdere det sammen med annen dokumentasjon som kan bekrefte hvem du er.

Har du tidligere vært utenlandsk statsborger? Da må du ha med statsborgervedtaket.

Når du søker om pass, må du bekrefte hvem du er, og at du har norsk statsborgerskap. Du må ha norsk statsborgerskap for å få pass.

Du mister det norske statsborgerskapet hvis du søker om statsborgerskap i et annet land. Meld fra til norske myndigheter hvis du har fått et annet statsborgerskap.

Har du nylig fått norsk statsborgerskap? Da kan UDI kreve at du må løse deg fra det andre statsborgerskapet innen en bestemt frist. Da vil det stå i passet ditt at det er gyldig frem til den datoen du kan risikere å miste det norske statsborgerskapet.

Har du bodd i utlandet det meste av livet ditt? Da kan du ha mistet det norske statsborgerskapet da du ble 22 år. Se UDIs nettsider for mer informasjon.

Ta kontakt med UDI om du har spørsmål om statsborgerskap .