Pass

Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette. Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskelig å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi et håndholdt kamera.

Nødpass

Hvis du skal ha nødpass, må du ta med eget bilde fra fotograf eller fotoautomat. Hvis dere tar bilde i fotoautomat: Sørg for at bildet fyller kvalitetskravene for passbilder. Personen må være lett å kjenne igjen på bildet.

Passet er bare gyldig så lenge vi kan kjenne deg igjen på bildet. Passet må også være uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år er gyldig i en kortere tid:
  • 0–5 år: Passet er gyldig i to år.
  • 5–10 år: Passet er gyldig i tre år.
  • 10–16 år: Passet er gyldig i fem år.

Se UDs reiseinformasjon. Der finner du hvor lenge passet er gyldig i det landet du skal reise til. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

De som er over ti år, skal skrive under i passet sitt. Er det passet til et barn under ti år eller andre som ikke kan skrive navnet sitt? Da står det «Not able to sign» (Kan ikke skrive under) der underskriften vanligvis står.

 • Du må skrive under med eget navn slik det står i folkeregisteret.
 • Du kan bruke forkortelser når du skriver under, hvis du pleier å gjøre det. Men det er ikke lov bare å skrive initialene dine, altså første bokstav i fornavn og etternavn.
 • Du må skrive under med latinske bokstaver. Det er ikke lov å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

I passet står det hvor du er født, og hvilket land du er født i.

Opplysningene i passet skal stemme med opplysningene i folkeregisteret. Står ikke fødestedet ditt i folkeregisteret? Da skal fødelandet stå både under fødested og fødeland i passet.

Det er viktig for politiet at de er sikre på hvem du er. Det gamle passet ditt er som regel god nok legitimasjon. Ta alltid med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Er det mer enn 3 måneder siden det gamle passet gikk ut på dato, eller du skal ha pass for første gang? Ta også med:

 • gyldig norsk førerkort  utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort med bilde.

Digitalt førerkort er ikke gyldig som legitimasjon.

Søker du om pass til et barn? Da må du ha foreldreansvar for barnet. Du må kunne dokumentere hvem du er.

Mangler du gyldig legitimasjon? Da kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass. Denne personen må skriftlig kunne bekrefte hvem du er. Dette er ikke nok i seg selv. Men vi kan vurdere det sammen med annen dokumentasjon som kan bekrefte hvem du er.

Har du tidligere vært utenlandsk statsborger? Da må du ha med statsborgervedtaket.

Når du søker om pass, må du bekrefte hvem du er, og at du har norsk statsborgerskap. Du må ha norsk statsborgerskap for å få pass.

Har du bodd i utlandet det meste av livet ditt? Da kan du ha mistet det norske statsborgerskapet da du ble 22 år. Se UDIs nettsider for mer informasjon.

Ta kontakt med UDI om du har spørsmål om statsborgerskap .