Fullmakt og legitimasjon

Minst én av de foresatte med foreldreansvar må møte opp sammen med barn under 18 år. I tillegg må du vise legitimasjon for begge foresatte, og ha med en signert fullmakt (samtykke).

Legitimasjonen må ha bilde og signatur, og du må ta med enten selve legitimasjonen (pass, norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort), eller en offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon. Kopien kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Fullmakten må være datert og original (ikke kopi eller bilde), og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Noen passkontor er fortsatt stengt på grunn av koronaviruset. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Du kan derfor oppleve at passtimen din blir avlyst.

Hvis passtimen din er avlyst, må du bestille ny time her. Legg inn postnummer eller -sted i steg 1. Da får du opp informasjon om passkontoret er åpent og en lenke til å bestille time. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte på det tidspunktet du har time, må du avbestille timen din. Følg lenken du fikk i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime.

Du kan endre eller avbestille passtimen din. Følg lenken du har fått i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime. Noen passkontor er fortsatt stengt, på grunn av koronaviruset. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte på det tidspunktet du har time, må du avbestille timen din.

Noen passkontor er fortsatt stengt på grunn av koronasituasjonen. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Du bestiller ny passtime her. Legg inn postnummer eller -sted i steg 1, så får du opp informasjon om passkontoret er åpent eller ikke, og lenke til å bestille time. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte på det tidspunktet du har time, må du avbestille timen din. Følg lenken du fikk i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime.

Følg de anvisningene du får ved oppmøte på passkontoret. Unngå unødvendig berøring av flater og hold avstand til andre. Rens hendene med håndsprit der det er tilgjengelig. Har du symptomer på koronasmitte, kan du ikke møte på passkontoret.

Hvis du er i utlandet og trenger nytt pass for å komme deg hjem til Norge, må du ta kontakt med den norske ambassaden eller konsulatet i landet du befinner deg. Her finner du oversikt over alle norske ambassader og konsulater.

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

  • foreldre som er gift
  • samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent

Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006. I andre tilfeller får moren foreldreansvaret alene. Det gjør hun også når barnet er født før 1. januar 2006. Dette skjer med mindre foreldrene har inngått en avtale om felles foreldreansvar.

Mer om foreldreansvar på skatteetatens nettsider 

Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, må barnevernet samtykke i at passet blir laget.

Barnevernet kan gi fosterforeldre lov til å møte sammen med barnet på passkontoret. I en slik fullmakt må det stå hvilken bestemmelse i barnevernloven som ble brukt når fosterforeldrene tok over omsorgen.

Det er nok at én av fosterforeldrene møter med barnet og undertegner søknaden om pass.