Formålet med politiattesten

I oversikten over alle formål finner du:

  • når det er krav til politiattest
  • type politiattest
  • lovhjemmelen
  • om det må følge med en bekreftelse

Bekreftelse av formålet

Noen formål krever at den som søker om politattest legger ved en bekreftelse av formålet. Er du ansvarlig for å kreve politiattest må du også fylle ut og sende en bekreftelse av formålet til den som skal søke.

Gyldighetstid

Politiattesten er gyldig i tre måneder etter at den er blitt utstedt. Det betyr at du må vise den til de som krever den innen det har gått tre måneder fra den ble utstedt. Arbeidsgiver, organisasjon eller studiested kan ikke uten videre kreve ny attest fra deg så lenge du har samme stilling, verv eller studie.

Taushetsplikt

Politiattester baserer seg på opplysninger fra politiets registre, og er underlagt taushetsplikt.

Politiattester sendes aldri på e-post, og det opplyses ikke om innholdet over telefon.