Vi oppfordrer deg til å søke om politiattest (vandelsattest) på nett, da går det raskest. Hvis du ikke kan søke på nett, kan du imidlertid også sende søknaden i posten. Politiattesten får du tilsendt i digital postkasse.

Du kan ikke søke om politiattest for andre enn deg selv.

Før du søker trenger du en bekreftelse

Det kan være smart å opprette en digital postkasse hvis du ikke har gjort det tidligere.

Sjekk at du har skjemaet bekreftelse på formål (hensikten med politiattest) ferdig utfylt fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Du må legge bekreftelsen ved søknaden.

Merk at det er noen formål som ikke krever bekreftelse, se formålsoversikten:

Last ned skjemaet bekreftelse på formål

 

Bekreftelsen du skal laste opp som vedlegg i søknaden er svarbrevet du får fra samordna opptak eller fra studiestedet ditt. Den skal henvise til krav om politiattest og lovhjemmel.

Kvitteringen du får fra studiested eller studentweb er ikke gyldig bekreftelse.

.

Fyll ut søknadsskjema for elever videregående skole . Både du, foreldrene dine og skolen må skrive under. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha  praksis. Politiattesten er gyldig i 3 måneder.

Vent med å søke om politiattest til du har fått innkalling til opptaksprøven, siden politiattesten har begrenset gyldighetstid.

Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket, må du levere søknaden per post.

Søknadsskjema politiattest

Last ned søknadsskjema for foretak

 1. Legitimasjon: kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.
 2. Skjemaet «Bekreftelse på lovlig formål», signert av arbeidssted eller studiested. Husk å signere søknaden.
 3. Er du under 18 år, må foresatte skrive under sammen med deg.
 4. For foretak: firmaattest eller utskrift fra Enhetsregisteret.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

For tiden er det to ukers behandlingstid. Politiattesten sendes til den digitale postkassen din. 

Velger du å motta politiattesten i posten, tar det litt lenger tid.

Du kan fortløpende sjekke forventet behandlingsdato og status på søknaden.

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Søknaden din vil ha  med én av tre følgende statuser:

 1. Innsendt.
  Politiet har mottatt søknaden din, og den er under behandling.
 2. Sendt digitalt.
  Søknaden er ferdig behandlet og du har fått svar i din digitale postkasse.
 3. Sendt i posten.
  Søknaden er ferdig behandlet og den er sendt til deg til per post.

Sjekk status på søknaden om politiattest .

Hvis du har opprettet digital postkasse, mottar du politiattesten der. Hvis du ikke har opprettet en, kan du gjøre det på norge.no - velg digital postkasse. Husk at du må oppdatere kontaktinformasjonen din i det felles nasjonale kontaktregisteret for at du skal få attesten til riktig adresse.

Reservasjon mot digital post

Hvis du har reservert deg mot digital post, sender vi deg attesten i vanlig post. Da tar det noen ekstra dager i postgang. Du kan fjerne reservasjonen din hvis du ønsker attesten elektronisk.

Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.

Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden. Skriftlig klage sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hvis klagen blir tatt til følge, blir det utstedt en ny politiattest. Blir ikke klagen tatt til følge, vil den bli videresendt til Politidirektoratet for endelig behandling.