Ønsker du å bringe våpen inn i landet? Er du privatperson, må du søke om våpentillatelse og innførselstillatelse.

Skal du importere skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for salg og næringsvirksomhet? Da må du ha importtillatelse og bevilling for handel fra politiet. Vi kaller slik import for ervervsmessig import. Det er regulert i våpenloven og våpenforskriften.

Privatpersoner kan kjøpe skytevåpen i utlandet. Først må du ha våpentillatelse og innførselstillatelse fra politiet i Norge. Du må også sjekke om det er lov å ta med våpenet ut av landet du kjøper det i.

Slik gjør du:

 1. Søk politiet om våpentillatelse – det skal stå klart i søknaden at du skal kjøpe våpenet i utlandet og ta det med til Norge.
 2. Fyll ut to eksemplarer av søknadsskjemaetskjemaet.
 3. Du får innførselstillatelse når politiet har skrevet under på de to søknadsskjemaene.
 4. Skal du dra og hente våpenet selv? Husk at du må ta med:
  • gyldig våpentillatelse eller innførselstillatelse fra politiet
  • gyldig legitimasjon - pass
 5. Sjekk om du har lov til å ta våpenet ut av landet du kjøper det i. Det vil si eksporttillatelse. Sjekk også om du oppfyller vilkårene for dette.
 6. Gå til rød sone i tollen når du kommer hjem til Norge. Det må du uansett om våpenet er under eller over verdigrensen. Det vil si det en vare kan koste, før du må betale toll og avgifter.
 7. Tolletaten skal ha begge eksemplarene av våpentillatelsen eller innførselstillatelsen. Tolletaten skriver ned i tillatelsen hvilket våpen du tar inn i Norge. Du beholder ett av eksemplarene. Det andre sender tolletaten til politimesteren i ditt distrikt.

Det kan være du må betale toll og avgifter når du importerer skytevåpen.  Du kan lese mer om dette på tolletatens nettsider.

Vil du bringe våpen, våpendeler og ammunisjon til Norge for salg eller næringsvirksomhet? Da må du søke om tillatelse til å importere. Men først må du ha bevilling for handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Slik gjør du:

 1. Fyll ut skjemaet under og skriv det ut. Du ikke sende skjemaet per e-post.
 2. Legg ved dokumentasjon på ordren fra selgeren i utlandet. Dokumentasjonen må vise hva som er bestilt.
 3. Sen søknaden i posten til politidistriktet ditt.

Last ned søknadsskjema

For å drive handel med våpen, våpendeler og ammunisjon må du

 • ha bevilling
 • være fylt 18 år
 • ha god vandel
 • ha minst to års erfaring fra en våpenforretning
 • ha forretningslokaler som oppfyller kravene i våpenforskriften paragraf 42

Slik gjør du

 1. Fyll ut søknadsskjemaet under og skriv det ut. Du kan ikke sende skjemaet per e-post.
 2. Legg ved dokumentasjon.
 3. Send søknaden i posten til politidistriktet hvor foretaket ditt ligger.

Både politiet og brannvesenet kan komme til forretningslokalene. Da sjekker politiet og brannvesenet at våpen og ammunisjon vil bli oppbevart i samsvar med forskriftene.

Last ned søknadsskjema

Kjøper må ha våpentillatelse 

Er du forhandler? Da kan du ikke selge registreringspliktige skytevåpen eller våpendeler til personer som ikke har våpentillatelse fra politiet. Det vil si at du ikke kan ta betalt for våpen mens kjøper venter på våpentillatelse.

Du kan inngå avtale med kunden om å holde av våpenet til våpentillatelsen er godkjent, og i den forbindelse ta inntil 10 % av kjøpesummen i depositum.

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Velg posisjon eller skriv inn sted eller postnummer for å se åpningstider eller kontaktinformasjon.

Posisjonen din
 1. Posisjonen din
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.