Distrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt 28 til 32 uker
Finnmark politidistrikt 4 uker
Innlandet politidistrikt 15 til 20 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 6 uker
Nordland politidistrikt 6 til 8 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 8 til 12 uker
Troms politidistrikt 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 7 til 12 uker
Vest politidistrikt 9 til 11 uker
Øst politidistrikt 11 til 15 uker