Tone Vangen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for beredskapsavdelingen

Tone Vangen er innbeordret fra stillingen som politimester i Nordland som beredskapsdirektør ut 2020. Vangen har jobbet i politiet siden 1993, og har vært politimester i to runder; politimester i Salten fra 2005 til 2011 og politimester i Nordland fra 2016. Som politimester i Nordland har hun vært ansvarlig for Hovedredningssentralen i Nord Norge. Hun har også vært utdanningssjef i Nordland fylkeskommune i fire år.

Vangen er 53 år, gift og har to voksne gutter. Hun er bosatt i Bodø og ukependler til Oslo mens hun beredskapsdirektør. I fritiden liker Vangen å nyte kultur og natur.