Tone Vangen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for beredskapsavdelingen

Tone Vangen har vært beredskapsdirektør i Politidirektoratet siden 2020. Vangen har jobbet i politiet siden 1993, og har vært politimester i Salten politidistrikt fra 2005 til 2011 og i Nordland politidistrikt fra 2016 til 2020. Som politimester i Nordland var hun ansvarlig for Hovedredningssentralen i Nord Norge. Hun har også vært utdanningssjef i Nordland fylkeskommune i fire år. Tone Vangen var medlem i Forsvarskommisjonen av 2021.