Denne felles handlingsplanen for et mer inkluderende arbeidsliv i politiet vil sammen med medarbeiderplattformen og oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen, være et av flere viktige grep som gjøres på veien mot «ett politi».

Overordnet IA-handlingsplan for politietaten (PDF)