Politiets nye patruljebiler - en rullende politistasjon

Politiets nye patruljebiler er som en rullende politistasjon. Bilene er spekket med teknologi, og nye digitale løsninger bidrar til at politiet kan løse samfunnsoppdraget sitt enda mer effektivt. Kombinert med mer integrert utstyr og bedre komfort kan betjentene bruke mer tid på politioppgaver.