Anne Margrethe Ruud

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet

Anne Margrethe Ruud (født 1960) er driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet, og politistasjonssjef ved Mandal politistasjon. Ruud kom fra stillingen som driftsenhetleder i Lister (5 kommuner), en stilling hun har hatt siden driftsenheten ble opprettet i 2005. Hun har deltatt i politimesterens ledergruppe siden 2002, da hun ble lensmann i Hægebostad. Ruud startet sin politikarriere som aspirant på Stavanger politikammer i 1980. Hun har en allsidig bakgrunn fra politiet, både innen operativ tjeneste og etterforsking i daværende Vest-Agder politidistrikt.

Utdanning:
Examen Philosphicum, Politiskolen, studier ved Høgskolen i Agder og NKS brevskole, samt Politihøgkolens studier LOU I og LOU II.

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Mandal politistasjon, Bryggegata 2, 4502 Mandal
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00