Gordon Andrew Petterson

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Svein Enersen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av stab for kommunikasjon

Annlaug Øygarden Brekke

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av stab for virksomhetsstyring

Terje Kaddeberg Skaar

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for påtale

Bård Austad

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for operative tjenester

Per Juell Larsen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie

Knut Aurebekk

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av PST Agder

Bernt Mushom

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet

Jan Terje Aas

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Midtre Agder driftsenhet

Terje Gundersen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet