Fakta

 • Sør-Øst politidistrikt omfatter Vestfold, Telemark og Buskerud (inkludert Jevnaker i Akershus)  og er et av de største politidistriktene i landet, målt etter folkemengde, med nærmere 700.000 innbyggere.
 • Administrasjonssetet ligger i Tønsberg, der også operasjonssentralen for Sør-Øst politidistrikt ligger.
 • Politidistriktet strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord, fra kysten og langt opp til Hardangervidda.

Organisering av politidistriktet

Distriktet består av tre geografiske driftsenheter og 12 tjenesteenheter med totalt 28 politistasjoner .

Sør-Øst politidistrikt er organisert i

 • tre geografiske driftsenheter, som stort sett følger de gamle fylkesgrensene og som ledes fra henholdsvis Skien, Tønsberg og Drammen
 • syv funksjonelle driftsenheter, herunder PST
 • tre støtteenheter knyttet til politimesterens stab, som er virksomhetsstyring, kommunikasjon og HR og HMS.

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles enhet for forebygging
 • Felles enhet for etterretning og etterforskning
 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for sivil rettspleie
 • Felles enhet for forvaltning
 • Politiets sikkerhetstjeneste –PST

Ledelsen

 • Politimester Ole B. Sæverud
 • Visepolitimester Kathrine Stein

I politimesterens ledergruppe sitter lederne for de tre geografiske driftsenhetene, de funksjonelle driftsenhetene og lederne av de tre stabene.