Telefon
33 34 44 00

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal på. Nødpass utstedes fra Politiets publikumssenter i Stokke, Stokkeveien 55. I helgene og på kveldstid er det kun politiet ved Gardermoen som utsteder nødpass.