Brit Inger Sundquist Hansen

Stilling
kontorsjef
Enhet
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense
Ansvarsområde
Administrasjon
E-post
brit.sundquist.hansen@politiet.no
Telefon
78 99 57 91
Mobil
482 43 297