Bilde av Eivind Borge

Eivind Borge

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for etterforskning
Telefon
23 20 80 00

Eivind Borge er leder for Avdeling for etterforskning, hvor han har vært assisterende avdelingsleder siden 2010. Borge begynte i Kripos i 1998 og har hatt flere lederstillinger i organisasjonen bl.a. for Seksjon for operative tjenester samt for Orgkrim-avsnittet. Eivind Borge har tidligere vært med i Prosjekt Catch i regi av Politidirektoratet samt hatt stillinger ved Oslo og Drammen politikammer.

Utdanning: Politiskolen og Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge. Ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen, Politihøgskolens kurs i funksjonsrettet ledelse - etterforskningsledelse og Politihøgskolens kurs i kriminaletterretning.