Seksjon for etterforskningsbistand

Seksjon for etterforskningsbistand gjør en innsats der teknologi, elektroniske spor og nye politimetoder gjør oss i stand til å bidra til å løse straffesaker, uansett sakskategori. Hos oss jobber både politiutdannede og sivilt utdannede sammen om internettrelatert etterforskning; datatekniske undersøkelser; sikring, analyse og tilrettelegging av elektroniske spor; og utvikling av nye metoder som gjør at vi også klarer å møte morgendagens utfordringer. Seksjonen tar også i bruk skjulte etterforskningsmetoder på internett.

Vi søker programmerer

Kan du å programmere, har en allsidig teknologisk kompetanse og vil bidra til å løse politiets samfunnsoppdrag? Vi søker nå en ny senioringeniør til vår verktøy- og metodeutviklingsgruppe. Her vil du få jobbe med å lage nye dataverktøy og metoder for å innhente, bearbeide eller analysere elektroniske spor. Arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag, og det er teknologiutviklingen og kriminalitetsbildet som setter rammene for hva vi skal jobbe med.

Eksempler på høyaktuelle problemstillinger er tilrettelegging av datapakker mottatt fra internasjonale samarbeidspartnere, analyse av dataangrep utført av cyberkriminelle, og utvikling av verktøy for maskinoversettelse eller verktøy for målrettet innhenting av data fra åpne kilder på internett.

Søk på stillingen her (Webcruiter.no) 

Les på LinkedIn hvordan en av våre ingeniører beskriver sin arbeidshverdag (krever innlogging).