bilde av Åse Camilla

Åse Camilla

Stilling
funksjonell arkitekt
Enhet
Politiets IT-enhet

Åse Camilla har en mastergrad i informasjonsteknologi og har tidligere jobber som utvikler og vært konsulent i mange år. Etter hvert ble hun mer nysgjerrig på analysene som lå bak behovet for endringer og nyutvikling, og begynte som funksjonell arkitekt hos oss i 2017.

Hva gjør en funksjonell arkitekt i PIT?

– Som funksjonell arkitekt jobber jeg mellom forretning og IT, ved å kombinere forretningsforståelse og teknologi. Jeg kartlegger og analyserer blant annet arbeidsprosesser og brukerbehov. Innsiktsarbeidet bidrar til å konkretisere problemstillinger, muligheter og løsninger som gir økt verdi og brukerfokus. Til dette bruker jeg metoder og rammeverk som vi har tilpasset vår virksomhet og arbeidshverdag.

Hva liker du med å jobbe i PIT?

– Jeg liker at oppgavene er veldig varierende. Gjennom innsiktsarbeid med brukerne våre, for eksempel innen straffesakssporet, politioperativt, etterretning, biometri m.m. og gjennom å bidra med ny og bedre IKT-støtte til brukerne våre, lærer jeg hele tiden noe nytt om det politifaglige så vel som det IKT-faglige. Dessuten liker jeg at jeg bidrar i det viktige samfunnsoppdraget vårt.

Og som funksjonell arkitekt?

– Det mest givende jeg vet er å etablere innsikt med brukerne våre, når vi virkelig skaper en forståelse av deres arbeidshverdag og finner selve essensen i utfordringene deres. Da er det utrolig gøy å bidra til å levere løsninger som skaper mer verdi.