bilde av bjørn-petter

Bjørn-Petter

Stilling
løsningsarkitekt
Enhet
Politiets IT-enhet

Bjørn-Petter har 3-årig datateknisk linje som bakgrunn. Han startet i Norske Data i 1985 og har jobbet i IT-bransjen siden. Han har jobbet på leverandør- og kundesiden, i tillegg som konsulent i mange år. Bjørn-Petter er løsningsarkitekt i PIT, og har jobbet hos oss siden 2012.

Hva gjør en løsningsarkitekt i PIT?

– Jeg jobber mye med de mobile IT-løsningene til politiet. Min jobb er å forstå behovene og mulighetsrommet, og med det som utgangspunkt ta frem tjenester som understøtter politiets arbeidsprosesser og arbeidsoppgaver. Målet er at tjenestene skal gjøre politiet mer effektive og sørge for god kvalitet i gjennomføringen.

Hva liker du med å jobbe i PIT?

– Jeg får være med i mange spennende prosjekter/oppgaver og samarbeide med mange forskjellige faggrupper. Prosjektene og oppgavene involverer ofte både spennende teknologier og interessante mennesker. I tillegg opplever jeg at jobben vi gjør er samfunnsnyttig.

Og som løsningsarkitekt?

– Det mest givende for meg er når gevinsten av våre leveranser realiseres. For eksempel når politipatruljene får mobile løsninger som gjør at de kan utføre jobben sin mer effektivt, med høy kvalitet og på en sikker måte. Oppleve engasjement og takknemlighet fra brukerne er veldig givende.