IT er kritisk i alt politiet gjør. Politiet skal kunne utføre jobben der de er når det skjer. I Politiets IT-enhet er vi over 700 medarbeidere som utvikler, designer, drifter og sikrer smarte løsninger som gjør det mulig for politiet å løse det viktige samfunnsoppdraget.

Politiets IT-enhet bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet, hele døgnet. I tillegg leverer vi tjenester til andre virksomheter i justissektoren, som blant annet Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Våre brukere er også innbyggere, og stadig mer av det vi utvikler skal gjøre det lettere for befolkningen å kontakte politiet.

Hovedkontoret til Politiets IT-enhet er på Majorstua, og vi har fagmiljøer i alle politidistrikter og på Jaren.