I uke 40 ble 32 personer bortvist fra Norge fordi de ikke fylte vilkår om innreise. Så langt er 18 547 personer bortvist fra Norge.

Denne statistikk vil ikke bli oppdatert i og med opphevingen av smitterverntiltak og endring i grensekontrollen. 

 

Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke:

  2020* Uke 40   2021
Finnmark 1 0 1
Troms 3 0 11
Nordland 66 0 320
Trøndelag 89 0 774
Møre og Romsdal 2 0 21
Vest 64 3 477
Sør-Vest 54 2 1142
Agder 5 0 272
Sør-Øst 259 2 1630
Innlandet 351 0 1923
Oslo 70 5 202
Øst 3605 20 11774

Sum

4569
32 18 547

*Tall for 2020 gjelder for ukene 34-53.