Arild Helland

Stilling
næringslivskontakt
Enhet
Møre og Romsdal politidistrikt
E-post
arild.helland@politiet.no
Mobil
488 93 370