Ellen Katrine Hætta

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Midlertidig leder for Politifagavdelingen