Portrettbilde Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Odd Reidar Humlegård

Stilling
politidirektør
Enhet
Politidirektoratet

Odd Reidar Humlegård har vært politidirektør siden august 2012. Han kom fra stillingen som sjef for Kripos og har tidligere vært sjef for Utrykningspolitiet, sjefskonsulent i Det norske Veritas og assisterende sysselmann på Svalbard. I årene 1992- 1999 var han politiadjutant og senere politiinspektør og leder for retts- og påtaleenheten og fast stedfortreder for politimesteren i Telemark. Fra 1984 til 1992 tjenestegjorde han som politikonstabel og -overkonstabel ved Telemark og Oslo politidistrikt. Humlegård har vært styreleder i Svalbard Samfunnsdrift AS, styremedlem og første visepresident i den Europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen TISPOL, styreleder i Trygg Trafikk og styreleder for Politihøgskolen.

Humlegård har sin utdannelse fra befalsskolen for feltartilleriet, Politiskolen og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført topplederprogrammet til engelsk politi, Strategic Command Course ved Leaderships Academy for Policing.