Ole Sæverud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Midlertidig leder for Politifagavdelingen

Ole Sæverud er midlertidig leder for Politifagavdelingen fra 20. november 2018. Han startet sin karriere i politiet som politjurist i Troms politidistrikt i 2000, og ble politimester i samme distrikt i 2012.

Sæverud avla juridisk embedseksamen i juss ved Universitetet i Tromsø i 1999.

Sæverud har som statsadvokat vært leder for retts- og påtaleenheten i Troms, han har bakgrunn fra Forsvaret og har hatt lederverv i utvalg og arbeidsgrupper, blant annet med ansvar for teknologi i Endringsprogrammet.