Sende faktura

Fakturaen sendes i EHF-format til:

Politidistriktets / enhetens navn
Fakturamottak SI
Postboks 223
8601 MO I RANA

Velg enhet for å finne riktig organisasjonsnummer.

Effektiv behandling av faktura, samt betaling innen forfall, forutsetter at fakturaen inneholder nødvendige opplysninger:

  • Fakturaen merkes med BID-referanse.Denne består av tre bokstaver og tre tall, f.eks. TSA065. Om referanse ikke er oppgitt – be om dette av kunden før fakturering.
  • Politiet ber om 30 dager kredittid. Det er nødvendig for at vi skal kunne betale faktura innen forfall.

Elektronisk faktura

Politi- og lensmannsetaten krever elektronisk faktura og kreditnota på Elektronisk handelsformat (EHF) fra leverandører av varer og tjenester.

Dersom din organisasjon ikke har et system for å generere en faktura, eller du ikke har mulighet til å sende faktura per EHF, kan dere benytte nettbasert fakturaportal. Les mer om fakturasystemer som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

Faktura kan også sendes pr. post til vårt fakturamottak.

Guide for implementering av EHF-faktura

Mer om fakturering

Dersom du som leverandør skal sende en kreditnota til etaten, ber vi om at du refererer til det fakturanummer som kreditnota tilhører.

Ta kontakt pr. telefon på tlf.nr. 61 31 80 80 eller pr. e-post på regnskap.pft@politiet.no

Dersom du mangler referanse til faktura, minner vi om at du må ta kontakt med det aktuelle politidistriktet eller særorganet.