Elektronisk faktura og fakturaadresse

Politi- og lensmannsetaten krever elektronisk faktura og kreditnota på Elektronisk handelsformat (EHF) fra leverandører av varer og tjenester. Benytt kundens organisasjonsnummer for å sende faktura pr. EHF.

Dersom din organisasjon ikke har et system for å generere en faktura, eller du ikke har mulighet til å sende faktura per EHF, kan dere benytte nettbasert fakturaportal.

Les mer om fakturasystemer som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

Faktura kan også sendes pr. post til vårt fakturamottak:

Politidistriktets / enhetens navn
Fakturamottak SI
Postboks 223
8601 MO I RANA

Guide for implementering av EHF-faktura

Mer om fakturering

En viktig forutsetning for en effektiv behandling av faktura, samt betaling innen forfall, er at faktura inneholder nødvendige opplysninger.

Alle fakturaer skal merkes med en BID-referanse. Politiets referansenummer består av tre bokstaver og tre tall, f.eks. TSA065. Om referanse ikke er oppgitt – be om dette av kunden før fakturering.

Dersom du som leverandør skal sende en kreditnota til etaten, ber vi om at du refererer til det fakturanummer som kreditnota tilhører.

Politiet ber om 30 dager kredittid. Det er nødvendig for at vi skal kunne betale faktura innen forfall. Mangler ved faktura kan også medføre for sen betaling.

Ta kontakt pr. telefon på tlf.nr. 61 31 80 80 eller pr. e-post på regnskap.pft@politiet.no

Dersom du mangler referanse til faktura, minner vi om at du må ta kontakt med det aktuelle politidistriktet eller særorganet.