Hvem kan ta oppdrag som tolk for politiet?

Vi legger vekt på å samarbeide med tolker som har en høy grad av profesjonalitet og som har interesse for tolking i justissektoren. Tolkene som brukes i politiet kan være selvstendig næringsdrivende eller ta tolkeoppdrag som lønnsmottaker. Tolker er ikke fast ansatte i politiet, men tar oppdrag på timebasis.

Når vi vurderer om du kan tolke for politiet, ser vi på de tolkefaglige kvalifikasjonene og vandelen din.

Tolker skal som hovedregel ha statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning, kategori 1–3. Som tolk må du kunne dokumentere dine tolkefaglige kvalifikasjoner når du kontakter oss. Du må også være registrert i Nasjonalt tolkeregister.

Hvordan registrere deg som tolk i politiet?

Send søknad og CV til pu-tolk@politiet.no. Husk å ha med informasjon om hvilke språk du kan tolke og din gjennomførte tolkeutdanning.

Tolker som ønsker å ta oppdrag for politiet må ha uttømmende og utvidet politiattest. Basert på vurdering av din søknad vil du motta en bekreftelse på behov for politiattest. Du må selv bestille politiattesten og returnere til oss. Dersom du ikke har plettfri vandel, vurderer vi hvorvidt du er egnet som tolk for politiet.

Nyttig informasjon: