To politifolk står på en solfyllt gate og samtaler med en eldre kvinne
Politi i samtale med innbyggere.
FotoPolitiet

Vi har over 17 000 dedikerte politiansatte på jobb hver dag, for å forebygge og bekjempe kriminalitet. På den måten skal vi ivareta en av de viktigste verdiene i demokratiet vårt: Trygghet. Trygghet for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller bosted.

Til denne jobben trenger politiet gode ledere som er samfunnsengasjerte og har en høy etisk bevissthet. Samfunnet rundt oss er i stadig endring og det krever at vi også endrer og utvikler oss. Det er viktig å forstå hvordan vi skal videreutvikle politiet for å leve opp til borgernes og medarbeidernes forventninger og ivareta samfunnsoppdraget.

Vi trenger de beste lederne til å være med og skape et moderne og kompetent politi!

Politimann ser smilende ut av vinduet på bilen han sitter i.
FotoPolitiet

Søker toppledere til flere politidistrikter

Nå søker vi etter strategiske og helhetsorienterte ledere til stillinger flere steder i landet. Er du en av dem vi ser etter, som kan bidra med å ivareta trygghet og rettssikkerhet i Norge?

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Flere politifolk sitter foran dataskjermer i en operasjonssentral. På veggen bak dem er en stor skjerm med kart over et område i Norge.
FotoPolitiet

Som øverste leder i et politidistrikt skal du samhandle med, og betjene, en befolkning preget av mangfold. Du er politiets mest synlige ansikt utad mot befolkningen, og vil være en person det stilles mange forventninger til, og som ses til for råd, handlekraft, mot og trygghet.

Vi trenger derfor dyktige ledere inn i disse sentrale stillingene i politiet.

To politimenn i samtale med to unge kvinner på en festival. Bak dem skimter man et folkehav.
FotoPolitiet