Norge har en dedikert og kompetent politistyrke, som på flere områder er blant de fremste i verden. Likevel er ikke norsk politi godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønster stiller nye krav til politiet. Samtidig endrer kriminaliteten karakter. Den registrerte kriminaliteten går ned, men inntar nye former, flytter seg og blir mer organisert. Derfor må også politiet utvikle seg. Politiet må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten.

Samtidig skal et tilstedeværende nærpoliti levere trygghet, lov og orden i lokalsamfunn over hele landet. Nærpolitireformen skal gjøre politiet i stand til å møte disse utfordringene på en bedre måte enn i dag.

Omfattende analyser

Samfunnet forventer bedre polititjenester. Etter terroranslagene 22. juli 2011 har politiet vært gjennom svært omfattende analyser og evalueringer. Dette et viktig grunnlag for tiltakene som skal styrke politiet. Mange forbedringer er allerede gjort, men de største og mest omfattende endringene i politiet vil gjennomføres de neste årene.