Etterretning

Etterretning gir et godt situasjonsbilde og god kunnskap om utfordringene lokalt.

Les mer om prioriterte funksjoner