Operasjonssentralen

Operasjonssentralen leder og koordinerer politiets operative virksomhet, både i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser eller kriser.