Politikontakt og politiråd

Politiråd og politikontakt sikrer et tett og systematisk samarbeid med kommunen og lokale aktører.

Les mer om prioriterte funksjoner