6 prioriterte funksjoner

I utviklingen av distriktene er det særlig seks prioriterte funksjoner som må tidlig på plass. De skal virke hver for seg, men den største effekten får vi når de virker sammen.

Les mer om prioriterte funksjoner