6 prioriterte funksjoner

I utviklingen av distriktene er det særlig seks prioriterte funksjoner som må tidlig på plass. De skal virke hver for seg, men den største effekten får vi når de virker sammen.