Nettbutikken er for tiden kun tilgjengelig via politinettet. Eventuelle spørsmål kan rettes til PFT Kundeservice, telefon: 61 31 80 80, eller via mail til nettbutikken@politiet.no.

Du må ha brukernavn og passord for å logge deg inn i Nettbutikken. De som har behov for å logge inn, får brukernavn og passord via sitt tjenesteforhold.

Nettbutikken kan brukes av ansatte i

  • Politi- og lensmannsetaten
  • Tollvesenet
  • Kriminalomsorgen

Kontaktinformasjon