Du får tilgang til nettbutikken via intranettet der du jobber. Spørsmål rettes til PFT kundeservice i politiet.

Du må ha brukernavn og passord for å logge deg inn i nettbutikken. De som har behov for å logge inn, får brukernavn og passord via sitt tjenesteforhold.

Nettbutikken kan brukes av ansatte i

  • Politi- og lensmannsetaten
  • Tollvesenet
  • Kriminalomsorgen

Kontakt PFT kundeservice