Agder politidistrikt søker å leie mellom 1200 og 1700 m2 brutto, treningsbygg og skytebane med 25, 50 og 100 meters bane.

Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse for å utrede alternativer for treningsbygg og/eller skytebane.

Ønsket beliggenhet for treningssenteret er innenfor det markerte området på kartet.

bilde kart agder.jpg

Lokasjoner i nær tilknytning til dette området kan også bli vurdert.

Treningsbygg:

Lokalene må holde en alminnelig god standard og være egnet for politiets trening. Lokalene skal som minimum inneholde:

  • Avskjermet beliggenhet, eller i behørig avstand fra naboer, og sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet
  • Alminnelig god standard og gode nok HMS- og sanitærforhold
  • Muligheter for å trene innendørs, dvs matteutlegg og plass til inntil 20 personer
  • Muligheter for å trene i variabelt innvendig miljø, med hensyn til dybde og høyde
  • Tilgang til utendørs parkeringsplasser for ca. 20 biler
  • Undervisningssal og kontordel

Skytebane:

  • En 25 meters bane, to 50 meters bane og en 100 meters bane
  • Mulighet for å kjøre bil inn på banedekket
  • Rom for undervisning/bespisning, sanitærforhold, mulighet for noe lagring av materiell

Det er fordel at treningsbygg og skytebane ligger i nærheten av hverandre. Lokalene ønskes innflyttingsklare 2021/2022.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 26.05.2021  ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenten om uforpliktende å estimere pris pr kvadratmeter, basert på en estimert leieperiode på 10 år, med mulighet for forlengelse. 

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Stig Iljar, Politiets fellestjenester, Eiendom tlf 918 40 035.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets fellestjenester, v/ Stig Iljar, til e-post: stig.iljar@politiet.no.

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt e-post: info.pft@politiet.no eller tlf 400 33 544.