Ønsket beliggenhet for lensmannskontoret er primært nært Lakselv.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, cellekontor og møterom. Lokalene skal som minimum ha egen inngang med skranker for publikumsmottak, spiserom (evt. tilgang til felles kantine), treningsrom, arrest samt ha et eget server/patcherom.

For å tilfredsstille tilgjengelighet for publikum og politiets operative virksomhet må lokalene ha god tilgjengelighet, og tilfredsstille kravene til universell utforming. Lokalene skal ha gode parkeringsmuligheter for publikum, både for parkering av biler og sykler. Det må være innvendig parkering for politiets kjøretøy (syv biler), med separat utkjøring/port. I tillegg må det være mulighet for parkering av politiets øvrige kjøretøy.

Lokalene ønskes å være innflyttingsklare i løpet av 2. kvartal 2021, men politiet vil også vurdere lokaler med senere innflyttingsdato. Det vil imidlertid være et fortrinn om man kan tilby lokaler til ønsket innflyttingsdato.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 26.06.2020 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets Fellestjenester, v/Nina Stien,  e-post:nina.stien@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
Nina Stien, Politiets Fellestjenester, e-post:nina.stien@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.