Nordland politidistrikt ønsker å leie fleksible kontorlokaler med nøktern, moderne standard. Estimert behov antas å være fra 8000 til 10 000 kvm.

Ved vurdering av de enkelte forslag, vil det blant annet bli lagt vekt på nærhet til dagens nødmeldingssentral på Albertmyra, mulighet for effektiv utrykning, nærhet til kollektivtransport m.m.

Ønsket innflytting er Q1 2026.

Interessenter bes å sende inn forslag som kan dekke behovet. På bakgrunn av innsendte forslag vil aktuelle interessenter få oversendt et spørsmålsskjema. Ved behov vil interessenter bli kontaktet for ytterligere individuelle avklaringer. Resultatet av markedsundersøkelsen vil være bidrag i vurderingen for valg av konsept og mulige lokasjoner for nytt politihus i Bodø.

Interessenter bes om å sende inn sine forslag innen 04. desember 2020 til Lasse Paulsen, Epost: lasse.paulsen@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFT's pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller telefon 400 33 544.