Politiet inviterer til dialogkonferanse i Oslo. Hensikt er å etablere samhandling med markedet og skape bedre forståelse av hvordan politiet og eiendomsmarkedet i Oslo sentrum kan fremskaffe lokaler med de fasiliteter Oslo politidistrikt har behov for.

Tidspunkt for konferanse: 24. september 2019, kl. 10:00-11:30.
Sted: Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo.

Formålet med leverandørkonferansen er å innhente informasjon om mulige fremtidige leieobjekter, eventuelt tomter for bygging i privat eller statlig regi som har et areal på 8 000 -12 000 m2 innen angitt område.

Politiet vil gi en felles orientering om prosjektets overordnede mål, fremtidige behov samt fremdriftsplan. Det åpnes for spørsmål. I etterkant vil det gjennomføres individuelle samtaler med forhåndsinnmeldte aktører.

Ved påmelding vil ytterligere informasjon om konferansen og underlag for individuelle samtaler bli oversendt. Resultatet av innkomne svar vil være bidrag til valg av konsept for ny politistasjon i Oslo.

Interessenter bes å melde ønske om deltakelse innen 19. september 2019. Påmelding sendes til e-post: postmottak.pft.eiendom@politiet.no

Mediehenvendelser rettes til PFT’s pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller telefon 400 33 544.

Forstørr bilde Kilde: Oslo pd
Kilde: Oslo pd