Interessenter anmodes herved om å melde sin interesse.

Ønsket beliggenhet for politistasjon er primært mellom Kragerø sentrum og E18 primært nærheten av fylkesvei 38 og 363.

Lokalene må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. Lokalene må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, egnet for både landskap, cellekontor og møterom. Lokalene skal som minimum ha egen inngang med skranker for publikumsmottak, spiserom (evt. tilgang til felles kantine), samt ha et eget server/patcherom.

For å tilfredsstille tilgjengelighet for publikum og politiets operative virksomhet må lokalene ha god tilgjengelighet, og tilfredsstille kravene til universell utforming. Lokalene skal ha gode parkeringsmuligheter for publikum, både for parkering av biler og sykler. Det må være innvendig parkering for politiets kjøretøy 8 biler, ønskelig med separat utkjøring/port. I tillegg må det være mulighet for parkering av politiets øvrige kjøretøy.

Lokalene bør være innflyttingsklare senest i løpet av senest 1.11.2022.

Innleieprosessen vil følge instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessenter vil bli invitert med videre i prosessen, forutsatt besluttende myndigheters godkjenning.

Interessenter må melde inn sitt alternativ innen 10.3.2021 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbudte lokaler, hvor det redegjøres for overnevnte føringer. I tillegg bes interessenter om uforpliktende å estimere pris per kvadratmeter for ordinære kontorlokaler basert på en leieperiode på 10 år.

Prospekt og tilhørende dokumenter skal sendes til Politiets Fellestjenester, v/Stig Iljar, e-post: stig.iljar@politiet.no

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:
Stig Iljar, Politiets fellestjenester, e-post: stig.iljar@politiet.no, tlf: 918 40 035

Mediehenvendelser rettes til PFTs pressevakt på e-post: info.pft@politiet.no eller tlf. 400 33 544.