Du finn informasjon om dei ulike anskaffelsene i boksane under:

 

Vest politidistrikt søkjer:

Interessentar vert med dette bedne om å melde sin interesse for å utgreie alternativ for nye lokale til Årdal lensmannskontor.

Politiet ynskjer at kontoret skal liggje sentralt i kommunen, enten i området Øvre Årdal eller i området Årdalstangen.

Det vert søkt etter moderne, fleksible og energieffektive lokale anslagsvis 100 kvm brutto i eksisterande, rehabiliterte eller nye lokale, helst på gateplan. Lokala må ha alminneleg god standard og vere sikkerheits messig eigna for politiets verksemd. Lokala må vere funksjonelle og ha effektiv arealutnytting med god fleksibilitet eigna for både landskap, cellekontor og møterom.

Lokala skal ha eigen inngang for publikumsmottak, eige server/patcherom, garderobar, kontor, møterom og spiserom. Det vil i tillegg vere behov for å etablere rom for spesialfunksjoner.

Det må vere innvendig parkering for politiet sitt køyretøy, 1 stk. (med separat utkøyring/port som skal liggje nær utrykningsgarderobe/operativt lager).

For å tilfredstille tilgjenge for publikum og politiets si operative verksemd må lokala ha enkel tilkomst og tilfredstille krav til universell utforming. Lokala skal ha gode parkeringshøve for publikum, både bilar og syklar.

Lokala skal være innflyttings klar seinast 30.11.2021

Innleigeprosessen fylgjer instruks om handtering av byggje- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessentar må melde sitt alternativ innan 05.06.2020 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbode lokale der det vert gjort greie for ovannemnde føringar. I tillegg ber ein interessentar om uforpliktande å estimere pris per kvadratmeter basert på en leigeperiode på 10 år, med moglegheit for forlenging.

Prospekt og tilhøyrande dokument sendast på e-post til siren.steffensen@politiet.no

Ytterlegare informasjon får ein ved å kontakte Politiets Fellestjenester ved Siren Steffensen, mob 905 60 265.

Alle førespurnader frå media må rettes til kommunikasjon i PFT info.pft@politiet.no

 

Interessentar vert med dette bedne om å melde sin interesse for å utgreie alternativ for nye lokale til Aurland lensmannskontor.

Politidistriktet ynskjer at kontoret skal liggje sentralt på strekninga E16 mellom Aurland sentrum og Flåm.

Det vert søkt etter moderne, fleksible og energieffektive lokale anslagsvis 100 kvm brutto i eksisterande, rehabiliterte eller nye lokale, helst på gateplan. Lokala må ha alminneleg god standard og vere sikkerheits messig eigna for politiets verksemd. Lokala må vere funksjonelle og ha effektiv arealutnytting med god fleksibilitet eigna for både landskap, cellekontor og møterom.

Lokala skal ha eigen inngang for publikumsmottak, eige server/patcherom, garderobar, kontor, møterom og spiserom. Det vil i tillegg vere behov for å etablere rom for spesialfunksjoner.

Det må vere innvendig parkering for politiet sitt køyretøy, 1 stk. (med separat utkøyring/port som skal liggje nær utrykningsgarderobe/operativt lager).

For å tilfredstille tilgjenge for publikum og politiets si operative verksemd må lokala ha enkel tilkomst og tilfredstille krav til universell utforming. Lokala skal ha gode parkeringshøve for publikum, både bilar og syklar.

Lokala skal være innflyttings klar seinast 30.11.2021

Innleigeprosessen fylgjer instruks om handtering av byggje- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessentar må melde sitt alternativ innan 05.06.2020 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbode lokale der det vert gjort greie for ovannemnde føringar. I tillegg ber ein interessentar om uforpliktande å estimere pris per kvadratmeter basert på en leigeperiode på 10 år, med moglegheit for forlenging.

Prospekt og tilhøyrande dokument sendast på e-post til siren.steffensen@politiet.no

Ytterlegare informasjon får ein ved å kontakte Politiets Fellestjenester ved Siren Steffensen, mob 905 60 265.

 

Alle førespurnader frå media må rettes til kommunikasjon i PFT info.pft@politiet.no

Interessentar vert med dette bedne om å melde sin interesse for å utgreie alternativ for nye lokale til Lærdal lensmannskontor.

Politidistriktet ynskjer at kontoret skal liggje sentralt i sentrumsområdet på Lærdalsøyri.

Det vert søkt etter moderne, fleksible og energieffektive lokale anslagsvis 360 - 400 kvm brutto i eksisterande, rehabiliterte eller nye lokale, helst på gateplan. Lokala må ha alminneleg god standard og vere sikkerheits messig eigna for politiets verksemd. Lokala må vere funksjonelle og ha effektiv arealutnytting med god fleksibilitet eigna for både landskap, cellekontor og møterom.

Lokala skal ha eigen inngang for publikumsmottak, samtale/avhørsrom, eige rom til IKT, garderobar, lager, kontor, møterom, beslagsrom, trenings fasilitetar og spiserom. Det vil i tillegg vere behov for å etablere rom for spesialfunksjoner.

Det må vere innvendig parkering for politiet sine køyretøy, 3 bilar og 2 snø scooter (med separat utkøyring/port som skal liggje nær utrykningsgarderobe/operativt lager).

For å tilfredstille tilgjenge for publikum og politiets si operative verksemd må lokala ha enkel tilkomst og tilfredstille krav til universell utforming. Lokala skal ha gode parkeringshøve for publikum, både bilar og syklar.

Lokala skal være klar seinast innan 30.11.2021

Innleigeprosessen fylgjer instruks om handtering av byggje- og leiesaker i statlig sivil sektor. Aktuelle interessentar må melde sitt alternativ innan 08.06.2020 ved å sende inn prospekt for planlagt tilbode lokale der det vert gjort greie for ovannemnde føringar. I tillegg ber ein interessentar om uforpliktande å estimere pris per kvadratmeter basert på en leigeperiode på 10 år, med moglegheit for forlenging.

Prospekt og tilhøyrande dokument sendast på e-post til siren.steffensen@politiet.no

Ytterlegare informasjon får ein ved å kontakte Politiets Fellestjenester ved Siren Steffensen, mob 905 60 265.

Alle førespurnader frå media må rettes til kommunikasjon i PFT info.pft@politiet.no