Anders

Stilling
sikkerhetsarkitekt
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Hva liker du med å jobbe i PIT? - Jeg får jobbe veldig variert - helt ned på bits og bytes til overordnede krav og føringer for hele organisasjonen.

  • Anders har master i Computer Systems and Networks, med spesialisering på sikkerhetsfeltet. Han har jobbet som konsulent, med hovedfokus innenfor sikkerhet og utvikling.
  • I PIT jobber han blant annet med å implementere sikkerhet i utviklingssyklusen gjennom automatiserte tester, og på den måten bygge sikkerhet inn fra bunnen.
  • Som sikkerhetsarkitekt jobber han på mange forskjellige områder – både med klassifisering av informasjon, risikovurdering, kravhåndtering, brannmursåpninger og sikre integrasjoner.