Mariah

Stilling
sikkerhetsrådgiver
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Hva liker du med å jobbe i PIT? - Å være med og bidra til at Politiets IKT-systemer er godt rustet mot et trusselbilde som er i stadig endring.

  • Mariah har bachelor i Datateknologi – Informatikk og en master i Informasjonsvitenskap, fra Universitetet i Bergen. Hun skrev master om temaet "How can Big Data from Social Media be used in Emergency Management?"
  • I PIT jobber hun blant annet med å følge opp sikkerhetshendelser og varsler. Dette involverer ofte informasjonsinnhenting, kommunikasjon og koordinering på tvers av organisasjonen.
  • Som sikkerhetsrådgiver deltar hun også i prosjekter, for å sette krav og føringer innenfor sikkerhet, for å sikre at politiets IKT-systemer holder et nødvendig sikkerhetsnivå.