Martin

Stilling
testleder
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Hva liker du med å jobbe i PIT? - Noe av det mest spennende jeg jobber med, er de politioperative systemene. Systemer som er viktige for utførelsen av politiarbeidet, og hvor vi jobber tett med brukerne.

  • Martin har master innen informatikk med nanoelektronikk, fra Universitetet i Oslo. Han jobbet flere år i offshoresektoren før han begynte å jobbe i PIT.
  • Som testleder i PIT er oppgavene godt fordelt mellom å planlegge, administrere og gjennomføre test.
  • I PITs team kan testlederen ha ansvar for flere testere, eller være den eneste testeren på teamet. Dette gjør at man som testleder i PIT har mulighet til å jobbe med test på alle nivåer.