Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre oppgaver. Kriminaliteten endrer seg raskt, og politiet må jobbe på nye måter for å løse samfunnsoppdraget. Rask utvikling av sikre, digitale løsninger er derfor svært viktig for morgendagens politi.

Arbeidsplass med muligheter

Politiets IKT-tjenester har blitt en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Møt noen av våre medarbeidere

Anders

Stilling
mobilutvikler
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Anders

Stilling
sikkerhetsarkitekt
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Martin

Stilling
testleder
Enhet
Politiets IKT-tjenester

Følg oss