Politiet må ha systemer som fungerer 24/7/365. De er avhengig av gode verktøy for å forebygge og bekjempe kriminalitet – enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grense- og ID-kontroll eller andre viktige oppgaver. I Politiets IKT-tjenester har vi derfor ett av Norges mest komplekse og samfunnskritiske oppdrag. 

Vi er stolte av å løse dette viktige oppdraget!

 

Følg oss på: