IT er avgjørende for at politiet skal forebygge og bekjempe kriminalite – enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grense- og ID-kontroll eller andre områder. Vi har ett av Norges mest komplekse og samfunnskritiske oppdrag. 

Vi søker flere teknologer!

Følg oss på: