Vi leverer og drifter komplekse løsninger på en rekke ulike felt:

  • Politiets sambandsløsninger.
  • Våre kjernesystemer er det området hvor vi leverer de mest sentrale tjenestene med tilhørende applikasjoner som politiet benytter i sitt daglige arbeid. Eksempler her er straffesak, politioperative systemer, etterretning og beredskap.
  • Norge er i dag medlem av Schengen og har en rekke forpliktelser knyttet til håndtering av inn- og utreise til landet vårt. Innen dette området faller internasjonalt tjenesteområde, grensekontroll, utlendingsforvaltning og ID-forvaltning.
  • Politiet har til daglig også behov for en rekke administrative støttesystemer i sitt arbeid. Politiets IKT-tjenester utvikler, drifter og forvalter systemer knyttet til saksbehandling, turnusplanlegging, internett, intranett, lokale applikasjoner og office-produkter for å nevne noen.
  • For å tilgjengeliggjøre og sørge for en mest mulig optimal drift har Politiets IKT-tjenester ansvaret for all infrastruktur i hele politinettet. Vi drifter i alt 17.000 brukere og i overkant av 150 systemer.

 

Last ned