Håkon Skulstad

Stilling
assisterende direktør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Assisterende politidirektør, fungerende avdelingsdirektør for Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring

Knut Smedsrud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

Kristin Kvigne

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Politifagavdelingen

Cato Rindal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for IKT-avdelingen

Karin Aslaksen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Avdeling for HR og HMS

Andrea Kilen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Fungerende leder for Kommunikasjonsstaben

Flemming Gade Kjerschow

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Stabsdirektør og sekretær for ledergruppen