Håkon Skulstad

Stilling
konstituert politidirektør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
konstituert politidirektør

Kristin Kvigne

Stilling
assisterende direktør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
assisterende politidirektør

Knut Smedsrud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Beredskapsavdelingen

Ole Sæverud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Midlertidig leder for Politifagavdelingen

Roger Bjerke

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Styringsavdelingen

Cato Rindal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for virksomhetsutviklingsavdelingen

Karin Aslaksen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for HR og HMS-avdelingen

Andrea Kilen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Fungerende leder for Kommunikasjonsstaben

Flemming Gade Kjerschow

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Administrasjons- og ledelsesstaben