Håkon Skulstad

Stilling
konstituert politidirektør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
konstituert politidirektør

Kristin Kvigne

Stilling
assisterende direktør
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
assisterende politidirektør

Knut Smedsrud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

Ole Sæverud

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Midlertidig leder for Politifag

Roger Bjerke

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring

Cato Rindal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for IKT-avdelingen

Karin Aslaksen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Avdeling for HR og HMS

Margrete Halvorsen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Leder for Kommunikasjonsstaben

Flemming Gade Kjerschow

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Politidirektoratet
Ansvarsområde
Stabsdirektør og sekretær for ledergruppen